top of page

Lektorské pomôcky

Chcete otvoriť učebnú látku netradičným spôsobom, podporiť atmosféru spolupráce v triede, nasmerovať študentov ku kritickému mysleniu alebo vyvolať diskusiu ku konkrétnej problematike? Kreatívne lektorké nástroje môžu byť dobrou voľbou.  

Prínosy:

• Učenie je zážitkové, interaktívne, zapamätateľné a efektívne

• Jediná jedna investícia - naše lektorské pomôcky sú trvanlivé, prispôsobené na opakované použitie bez licencie

• Cenovo výhodné - vytvorte si svoju "knižnicu" lektorských pomôcok pre budúce využitie

Workshopy

Súčasní zamestnávatelia deklarujú, že absolventom škôl chýbajú základné zručnosti komunikácie, tímovej práce a analytického myslenia. Približne tretina z nich priznáva, že táto "medzera v zručnostiach" predstavuje prekážku v zamestnateľnosti absolventa v ich firme. Vytvorili sme pre vás sériu produktov, ktoré pomôžu vašim študentom preklenúť túto medzeru hravou formou. Kúpte si interaktívne vzdelávacie pomôcky a my vám pomôžeme v zaškolení do ich používania v triede.

Teambuilding

Začnite školský rok netradične. Zohrajte sa ako tím a nasmerujte sa k plneniu spoločných cieľov. Sériu outdoorových aktivít nastavíme tak, aby ste sa dozvedeli o sebe veľa nového a podnetného, zažili radosť zo spolupráce a utužili vzájomné vzťahy.

Please reload

bottom of page