top of page

Project Outdoor

- je spoločnosť, ktorej poslaním je rozvíjať osobnostný potenciál a sociálne zručnosti jedinca s dôrazom na tvorivú a výkonnostnú silu tímovej spolupráce.

 • sme akreditovanou vzdelávacou spoločnosťou na Ministerstve školstva SR od roku 2008
 • sme zakladajúcim členom Profesijného združenia pre zážitkové vzdelávanie (PZZV) a členom medzinárodných profesijných asociácií (ACCT, ERCA, EEEurope)
 • spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci v oblasti výskumu zážitkových metód vzdelávania, vytvárania metodiky a integrácie inovatívnych vzdelávacích produktov
 • participovali sme na vzdelávacích projektoch Európskeho sociálneho fondu
 • lektori Project Outdoor odborne prepájajú oblasti psychológie a andragogiky s metodikou outdoorového zážitkového učenia podporovanou interným systémom vzdelávania v Čechách aj na Slovensku
 • pre vykonávanie náročnejších outdoorových aktivít majú lektori špecializácie doložené certifikátom a praxou (Inštruktor lanových aktivít I. a II. triedy,  Bezpečnosť a manažment rizík, Lezenie na skale a na umelej stene,  Outdoor inštruktor, Inštruktor lanového centra, Výškové práce, Inštruktor vodných športov, Inštruktor lyžovania, Kurz prvej pomoci v prírode)
 • konateľka Project Outdoor Slovakia, s.r.o. Mgr. Tamara Greksáková pôsobí na poli zážitkového vzdelávania  od roku 1993, absolvovala tréningy manažérskych zručností a zahraničné stáže v outdoorových organizáciách v USA, Kanade, Veľkej Británii, Nemecku, Singapure a Malajzii 
 • konateľka a jednotliví konzultanti publikujú v odborných periodikách, prednášajú a vedú workshopy na odborných konferenciách
 • Project Outdoor Slovakia volí prístup citlivého a precízneho nahliadania potrieb zákazníka; neponúka hotový produkt. Každý tréningový program je originál vytvorený na mieru. Sleduje zámery klienta, definuje ciele a konkrétne prostriedky na ich dosiahnutie

 

Organizácia odborných podujatí: 

 • Project outdoor je od svojho vzniku aktívnym organizátorom odborných podujatí zameraných na propagáciu zážitkového učenia
 • 2016 Tréning trénerov - 2 workshopy so zahraničnou lektorkou Ann Alder (Veľká Británia)
 • 2010 (BA), 2012 (BB), 2013 (BA) - spoluorganizátor konferencií V4 Fórum inovatívneho vzdelávania
 • 2004-2009 - Organizácia odborných konferencií ako sprievodných podujatí festivalu Hory a mesto v Bratislave

 

Účasť na odborných podujatiach a publikačná činnosť:

 • 2016 Kreatívne lektorské pomôcky (RSVP Design), Londýn - odborný seminár vedený Grahamom Cookom

 • 2014  New visions in HR (InForm),Bratislava, prezentačný stánok na konferencii

 • 2012 - 2014  Časopis ZISK - pravidelná publikácia odborných článkov

 • 2010 InStore - publikácia článku Zážitkové vzdelávanie ako moderá rozvojová metóda

 • 2009

  • Nové trendy v personálnom manažmente (Trenkwalder), Bratislava,  s témou: Tréning zvládania krízy 

 • 2008

  • Nové trendy v personálnom manažmente (Trenkwalder), Bratislava, s témou: Team Balance – spoluprácou v tíme k budovaniu novej firmy

  • Salón ďalšieho vzdelávania (Intenzíva), Bratislava, s témou: Výsledky projektu „Tréning trénerov“ 

 • 2007

  • Zážitkové vzdělávání jako efektivní forma rozvoje (PSVZ), Praha – spoluorganizátori konferencie

  • Rozvoj ľudských zdrojov – vzdelávanie zamestnancov (ZRRĽZ), Jasná, s témami: Teamspirit, motivačný program a Tréning trénerov v zručnostiach pre vzdelávanie dospelých 

  • Nové trendy v personálnom manažmente (Trenkwalder), Bratislava, s témou: Tréning trénerov v zručnostiach pre vzdelávanie dospelých 

 • 2006

  • Praktické skúsenosti v rozvoji ľudských zdrojov (ZRRĽZ), Stará Lesná, s témou: Relaxačné techniky 

  • Nové trendy v personálnom manažmente (Trenkwalder), Bratislava, s témou: Tretia gramotnosť ako konkurenčná výhoda 

 • 2005

  • Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov (ZRRĽZ), Jasná, s témou: Outdoor v oblasti riadenia ľudských zdrojov – Motivácia zamestnancov cez zážitkové vzdelávanie 

  • Rozvoj ľudských zdrojov – vzdelávanie zamestnancov (ZRRĽZ), Stará Lesná, s témou: Kongres kreatívcov

  • Salón ďalšieho vzdelávania (Intenzíva), Bratislava, s témou: Kreatívny mini-workshop – rozvoj zamestnancov prostredníctvom zážitkového učenia 

 • 2004

  • Personálny manažment a riadenie firmy (ZRRĽZ), Bratislava - vystavovateľ

  • Salón ďalšieho vzdelávania (Intenzíva), Bratislava - vystavovateľ

bottom of page