top of page

Storno podmienky

Na bezproblémové technické, organizačné a programové zabezpečenie akcie je potrebné
vystaviť záväznú objednávku minimálne 3 týždne pred stanoveným dňom konania.

 

V prípade, že klient zruší dohodnutý termín akcie podľa záväznej objednávky, je povinný
uhradiť dodávateľovi storno poplatok v nasledovných výškach:

 

  • 15% z ceny ...... do 15 pracovných dní pred termínom začatia akcie

  • 30% z ceny ....... 14 – 7  pracovných dní pred termínom začatia akcie

  • 50% z ceny ....... 6 – 3 pracovné dni pred termínom začatia akcie

  • 75% ceny ........ 2 a menej pracovných dní pred termínom začatia akcie

 

V prípade presunu akcie dohodnutého najneskôr 3 pracovné dni pred stanoveným
pôvodným termínom začatia akcie na iný konkrétny a záväzný termín konania, dodávateľ
bude účtovať manipulačný poplatok 200 EUR a ďalšie preukázateľné náklady spojené
s prípravou a s presunom termínu.

bottom of page