top of page

LÁMANIE ĽADOV

“Lámanie ľadov je jeden z najlepších spôsobov ako zblížiť ľudí z rôzneho prostredia a úrovne riadenia” 

 

—  Tamara Greksáková, školiteľ

Lámanie ľadov

 

je jednou z najefektívnejších spôsobov ako otvoriť podujatie s množstvom ľudí prichádzajúcich z rôznych prostredí, zastávajúcich rozdielne pozície a  z ktorých mnohí sa buď nepoznajú, alebo sa dlhší čas nevideli osobne. Čo je prípad odborných konferencií. Ak sa takéto zoznamovacie úvodné stretnutie dobre naplánuje a realizuje, môže urýchliť vzájomné zoznámenie účastníkov medzi sebou, s prednášajúcimi a oboznámenie s cieľmi vášho podujatia. Naladenie sa na spoločnú vlnu...

 

Ak chceme prelomiť ľady v úvode pracovného stretnutia, konferencie, musíme si identifikovať čo je tým ľadom.

Produkt je určený pre

 • organizátorov eventov a firemných podujatí,
  najmä pre nadnárodné a plošne pôsobiace organizácie,
  kde sa stretáva kolektív z rôznych divízií a prostredí
  a potrebujete prekonať prvotný kontakt.

   

 • organizátorov konferencií a seminárov,
  kde sa stretávajú ľudia z roličných firiem, ktorí sa nikdy nevideli
  a potrebujú sa spoznať a navzájom komunikovať. 

Priebeh akcie

30-minútový úvodný workshop vedený našimi lektormi pomocou osvedčených techník RSVP Design Great Britain spoľahlivo prelomí počiatočné rozpaky účastníkov a navodí kreatívnu a priateľskú atmosféru pre váš event.

 

Ponúkame techniky

 

 1. Klastre
  Za pomoci moderátora účastníci vytvárajú skupiny - klastre podľa rôznych kritérií, aby sa počas krátkej doby o sebe čo najviac dozvedeli a prišli do osobného kontaktu
   

 2. Zoznamovacie karty
  V rôznych skupinách použijú účastníci rôzne typy zoznamovacích kariet k tomu, aby štruktúrovanou formou pomenovali svoje priority v práci v danej oblasti a vyjadrili svoje názory a očakávania od tohto podujatia.
   

 3. Kreatívne myslenie
  Cvičenie "Seeing the point" je zamerané na „out of the box thinking“. Na pohľad jednoduchá skladačka má riešenie, ktoré nie je  jednoznačné, je pri ňom potrebné myslenie mimo zabehnutých koľají. A toto by mal byť aj odkaz celého podujatia – snažiť sa vybočiť z rutiny a hľadať nové riešenia, vízie.
   

 4. Ukončenie
  s prianím dňa stráveného prijímaním a odovzdávaním kreatívnych riešení, ktoré otvárajú nové obzory

LÁMANIE ĽADOV

Na Vašich eventoch a akciách zabezpečíme skvelú atmosféru.

Skúste s nami nový spôsob navodenia pozitívnej a tvorivej nálady.

Lámanie ľadov

30 min. úvodný workshop pre naladenie vašej akcie

bottom of page