top of page

Tréning trénerov

Cieľová skupina

 • záujemcovia o rozvoj trénerských zručností

 • ľudia zodpovední za rozvoj a vzdelávanie

 • personálni manažéri

 • interní a externí tréneri

 • kouči a konzultanti

 • pracovníci metodických centier a inštitúcií ďalšieho vzdelávania

 • pedagógovia

 • študenti 

Metóda:

To, čo človek zažije na vlastnej koži, si ďaleko lepšie zapamätá a viac využíva vo svojej praxi.Výstupom tejto metódy je skúsenosť, ktorá má podobu konkrétnej uchopenej vedomosti, praktickej zručnosti, naučeného modelu správania, či zvnútornenej hodnoty.

 

Ako modelové situácie nám pri tom slúžia najmä špeciálne prípadové štúdie či herné aktivity zamerané na riešenie problémov a rozvoj špecifických kompetencií.

Psychológia osobnosti

 • ako porozumieť vlastnému správaniu i správaniu ostatných

 • ako zaujať a motivovať ostatných

 • ako porozumieť svojim emóciám

 • ako zvládať emotívne vyhrotené situácie

 • ako predchádzať škodlivým účinkom stresu

V prípade záujmu o Tréning trénerov pre ucelenú skupinu (minimálne 6 účastníkov) Vám pripravíme ponuku na jeho realizáciu v inom termíne alebo regióne.

 

Tréning nadväzuje na pilotný projekt Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorý sme realizovali v rokoch 2007 - 2008. Kurz je akreditovaný MŠ SR.

 

Referencie:

„Pokiaľ ide o obsahové zameranie tréningu, bolo vhodne zvolené pre cieľovú skupinu - vychádzalo z poznania jej potrieb, vyhlo sa neproduktívnemu opakovaniu obvyklých teoretických poznatkov, reflektovalo skúsenosti a prax účastníkov.“ 

Mgr. Norbert Uhnák, interný lektor Slovenská sporiteľňa, a.s.  

 

„Celý cyklus školení hodnotím veľmi pozitívne nakoľko som získal nielen nové zručnosti, ktoré som mohol okamžite aplikovať do svojej lektorskej praxe, ale najmä kvôli možnosti zdieľať cenné skúsenosti s ostatnými účastníkmi školenia pôsobiacich v rôznych spoločnostiach v oblasti vzdelávania.“

Mgr. Ľubomír Žiška, lektor, PosAm, s. r. o.

 

„Vysoko hodnotím celý projekt, pripravenosť lektorov, výborné písomné podklady s množstvom odporúčanej literatúry, pestrosť programu na stretnutiach a dlhodobosť projektu.“

Mgr. Danka Hrabovská, interný lektor Volkswagen Slovakia, a.s.

bottom of page