top of page

TEAMBUILDING:  

PROGRAMY ROZVOJA TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE

 

Máte vo vašej firme tímy, ktoré čelia aktuálnym zmenám alebo stagnujú, ktoré potrebujú nakopnúť či presmerovať komunikačné kanály? Alebo chcete odmeniť zohratý a efektívny tím a ponúknuť mu ďalší rozvoj? Investujte do CIELENÉHO programu rozvoja tímovej spolupráce a výsledok sa dostaví. Rozvojový program vždy zasadíme do atraktívnej tématiky a krásneho prírodného prostredia. Tu je výber z tém pre inšpiráciu:

Piaty element

Nájdite piaty element vášho tímu. Prejdite si cestu cez všetky štyri živly: zem, vodu, oheň a vzduch. Objavte  prínosy tímovej práce a to, čo je vo vašom tíme jedinečné a neopakovateľné.

O čo ide?

 

Programy rozvoja tímovej spolupráce sú zamerané na cielené, premyslené, štruktúrované budovanie a rozvíjanie pracovných tímov a ich tvorivého a výkonového potenciálu. S ohľadom na vývojovú fázu tímu dokážu absolventi teambuildingu súdržne spolupracovať s vedomím spoločného cieľa. 

Formy a metódy práce

 

Tréningové potreby tímu diagnostikujeme podľa fázy vývoja, v ktorej sa daný tím nachádza. Odpoveďou na tréningové potreby tímu je na mieru šitý program. Teambuilding (indoor/outdoor) obsahuje kooperatívne a participatívne zážitkové programy a facilitované (lektorsky profesionálne vedené) diskusie. Súčasťou môže byť aj pracovný workshop tímu. V programe počítame s využitím strategických hier, komplexných prípadových štúdií, konštrukčných úloh, výzvových aktivít v prírode, tvorivých programov, spätno-väzobných metód a techník, s odkazmi na osvedčené teoretické modely a dobré praktiky z praxe. Manažment získa spätnú väzbu a odporúčania pre ďalší rozvoj tímu. 

Kedy je vhodné realizovať teambuilding?

 • Tím rieši zásadnú novú úlohu.

 • Fúzia alebo akvizícia ovplyvnila role, štruktúru, hranice autority, hodnoty atď.

 • Plánuje sa, alebo prebieha rozsiahla zmena, ktorá tím výrazne ovplyvní.

 • Organizácia prechádza zmenami a tím sa potrebuje s nimi vyrovnať.

 • Tím má nového vedúceho alebo viacerých nových členov.

 • Tím potrebuje lepšie prispôsobiť úlohy stratégiám a úlohám organizácie.

 • Tím stráca veľmi kvalitných členov.

 • Tím potrebuje zlepšiť kvalitu produkcie, spokojnosť zákazníkov či iné aspekty výkonnosti.

 • Tím formuje strategické spojenectvá s ďalšími tímami.

 • Tím potrebuje zlepšiť komunikačné kanály s inými tímami.

 • Tím potrebuje zlepšiť vzťahy s internými alebo externými zákazníkmi.

Najčastejšie témy teambuildingov

 • efektívna komunikácia v tíme, medzi tímami, prenos informácií, 

 • schopnosť reagovať na zmeny,

 • príprava účastníkov na záťažové situácie,

 • modely tímovej spolupráce,

 • schopnosť zaujímať a rozvíjať určité tímové role, 

 • krízová komunikácia, 

 • rozvoj skupinovej dynamiky,

 • posilnenie tímovej súdržnosti,

 • zdieľanie firemnej kultúry a hodnôt

bottom of page