top of page

Rozvojové programy Project Charity

Ponuka Project Charity pozostáva zo série špecificky navrhnutých rozvojových aktivít pokrývajúcich široké spektrum pracovných kompetencií kreatívne prepojených s benefičnou činnosťou v prospech spoločnosti, životného prostredia, občianskych združení a miestnych komunít.

 

Bike building

Unikátny filantropicky ladený teambuilding, ktorý zamestnancom firmy umožní stať sa súčasťou niečoho väčšieho. DETSKEJ RADOSTI. Tímové úsilie tak prinesie hmateteľný výsledok - detský bicykel.

Kúpou produktov Project Charity tak naši klienti získavajú nielen efektívny nástroj rozvoja kompetencií a angažovanosti zamestnancov v podobe prepracovaných tréningových programov, ale zároveň nástroj, ktorým dokážu pozitívne ovplyvniť kvalitu života ľudí a detí nad rámec firmy. Ich úsiliu a nadšeniu tak dáte zmysel, ktorý presahuje tradičné firemné eventy a zároveň získate ideálnu platformu pre zlepšenie tímovej spolupráce a lojality zamestnancov voči firme.
bottom of page