top of page

Zásady spracovania osobných údajov 

Na stránkach PROJECT OUTDOOR sa zhromažďujú nasledovné informácie

 

Evidencia lektorov

 • e mailová adresa,

 • meno a priezvisko lektora,

 • fotografie lektora (Odovzdávame klientom osobne na diskrétnom nosiči CD, DVD)

 

Evidencia klientov

 • názov firmy,

 • adresa a identifikačné čísla,

 • meno a priezvisko, funkcia,

 • e-mail, telefón kontaktnej osoby

 

Evidencia účastníkov seminárov, tréningov a teambildingov

 • meno a priezvisko účastníka,

 • zamestnanie a pracovné zaradenie / funkcia,

 • telefónne číslo,

 • e-mail

 • podpis na prezenčnej listine, reverze, súhlase so spracovaním osobných údajov 

 • fotografie z priebehu akcie

 

Zasielanie noviniek

 • meno a priezvisko

 • telefón

 • e mailová adresa

 

Súbory Cookiess

 • Používame súbory cookies.

Evidencia lektorov u uvedenom rozsahu je verejne prístupná informácia na stránke. Evidencia klientov a účastníkov je vedená samostatne v diskrétnej databáze úplne oddelenej od web stránky. Vybraté informácie v rozsahu: názov firmy, meno účastníka, jeho funkcia, fotografia a email môžu byť na stránke po predošlom súhlase zverejnené pre potreby.

 

Osobné údaje, telefón a email účastníkov nie sú na stránke prístupné a sú vedené v oddelenej databáze.

 

Použitie informácií

 1. Evidencia lektorov

  na web stránke slúži výhradne na predstavenie lektorov 
   

 2. Evidencia klientov a účastníkov

  Vybraté informácie v maximálnom rozsahu:
  - názov firmy, - meno účastníka, jeho funkcia, - fotografia - email
  môžu byť použité výhradne pre marketingové potreby Project Outdoor vo forme spätnej väzby, referencie o spokojnosti, resp. reportáže z priebehu akcie

  Osobné údaje v rozsahu:
  - názov firmy, - meno účastníka, - podpis
  sa využíva neverejne pre potreby prezentácie účastníkov na akcii. 
   

 3. Zasielanie noviniek

  E mailová databáza kontaktov je určená pre marketingové potreby Project OUTDOOR. Databáza slúži výhradne na zasielanie informácií o vzdelávacích novinkách, akciách a kurzoch spoločnosti.
   

 4. Súbory Cookies

  Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Súbory cookies sú ďalej využívané pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.​
   

 5. Vložený obsah z iných webových stránok

  Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
   

Bezpečnosť dát

 • Všetky zbierané dáta sú na webe šifrované.

 • Osobné dáta sú evidované samostatne, úplne oddelené od web stránky s výnimkou dát určených k zasielaniu noviniek a zverejnených referencií, informácií a reportáží.

 

Zverejnenie informácií tretím stranám

 

Žiadne osobné ani kontaktné údaje nie sú spracovávané tretími osobami mimo spoločnosti Project Outdoor. Prezenčná listina a fotografie s priebehu akcií dostáva na samostatnom nosiči výhradne klient (resp. ním určený zástupca).

 

Súbory Cookie

 

Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Súbory cookies sú ďalej využívané pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

 

Metody odhlásenia / odstránenia osobných údajov

 

resp. Právo byť zabudnutý.
 

 • Odhlásenie / úplné vymazanie zo všetkých databáz môžte urobiť priamo v registračnom formulári.

 • Odhlásenie z newslettera/mailing listu môžte urobiť spätným mailom s textom ODHLÁSIŤ alebo vo formulári


Vymazenie vám bude spätne potvrdené najneskôr do 48 hod. protokolárne mailom.

 

Súhlas so spracovaním

 1. Evidencia lektorov
  Súhlas so zásadami a spracovaním osobných údajov prejaví lektor v Dohode o vykonaní práce, resp. Zmluve o dielo, kde je možný rozsah zverejnenia presne špecifikovaný. 
   

 2. Evidencia klientov a účastníkov
  Súhlas so zásadami a spracovaním osobných údajov prejaví klient v objednávke, resp. zmluve o spolupráci.
   

 3. Odber newslettra
  Súhlas so zásadami a spracovaním osobných údajov prejaví účastník zaškrtnutím checkboxu (tlačítka) „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri vyplnení formuláru na web stránke. Bez tohto súhlasu nebude možné e mail na zasielanie noviniek v systéme zaregistrovať. 
   

 4. Cookies
  Súhlas so zásadami a spracovaním údajov COOKIES prejaví účastník potvrdením po výzve priamo na stránke.


Zásady boli spracované dňa 17.5.2018


Spracoval: Tamara Greksáková, Project Outdoor

bottom of page