top of page

Lektorské pomôcky

Project Outdoor Slovakia je autorizovaným slovenským distribútorom produktov značky RSVP Design.

RSVP Design Ltd. je medzinárodná, globálne rešpektovaná spoločnosť v oblasti tvorby lektorských pomôcok pre zážitkové vzdelávanie. Pod dlhoročným vedením špecialistu Dr. Geoffa Coxa si spoločnosť vytvorila renomé odborného partnera pre tréningové agentúry, vnútrofiremné vzdelávacie oddelenia, HR manažérov a vzdelávacie subjekty.

Vzdelávacie pomôcky sú dizajnované tak, aby rozvíjali širokú škálu zručností - od schopnosti zamestnať sa u mladých ľudí až po vodcovské zručnosti u senior manažérov.

Hlavné charakteristiky pomôcok sú ukryté v produktovej značke:

R - relevant (relevantný)

S - simple (jednoduchý)

V - versatile (všestranný)

P - portable (prenosný)

 

Využitie vzdelávacích pomôcok podľa zamerania:

  • Školenia – samostatný tréningový program so zameraním na špecifickú zručnosť (soft skills)

  • Strategické pracovné stretnutia – porady, konferencie, kongresy, workshopy

  • Doplnkový nástroj výberu nových zamestnancov – assessment centrum

  • Tvorivá súčasť zábavného teambuildingu – aktivity na podporu tímovej dynamiky bez hĺbkových analýz sú výbornou indoor alternatívou v prípade nepriaznivého počasia vonku

bottom of page