top of page

TRÉNING SOFT SKILLS

Praktické interaktívne tréningy mäkkých zručností a manažérskych kompetencií sú vedené zážitkovou metódou - outdoor a indoor. Zamerané sú na jednotlivca a rozvoj jeho zručností v danej oblasti.

 

Formy a metódy práce:  

Teoretické vstupy lektorov, facilitované diskusie, prípadové štúdie, tímové a individuálne modelové úlohy, dramatizácia situácií, hranie rolí, psychodiagnostika, spätnoväzobné metódy a techniky. Podľa preferencií klienta tréningy postavíme na praktických cvičeniach INDOOR alebo OUTDOOR, ktoré tvoria zážitkovo-skúsenostný základ pre následné spätné ohliadnutia a ukotvenie učenia.

Ukážky OUTDOOR tréningov

Energy drive

Cez modelové situácie budovania nových kolónií na Marse a

simuláciu neznámeho prostredia sa na tréningu sústredíme na tréningové témy: 

  • záťažové situácie a zvládanie stresu

  • efektívne riadenie projektu 

  • interpersonálnu komunikáciu a prácu s informáciami

  • flexibilitu

  • spoluprácu

Ukážky INDOOR tréningov

Efektívna komunikácia

Možno členovia vášho tímu veľa rozprávajú, ale sú nimi  podávané informácie zreteľné a všeobecne zrozumiteľné? Vedia sa navzájom i počúvať? Zistite, aké sú prednosti a slabiny tímu v oblasti komunikácie. Nájdime spolu možnosti jej zlepšenia.

bottom of page