top of page

VZDELÁVAČI

Ponúknite vašim klientom viac

Naša ponuka pre vzdelávačov je v 3 úrovniach:
Lektorské pomôcky
Tréningy
Semináre

Lektorské pomôcky

RSVP Design sú lektorské pomôcky, ktoré sa stali výborným pomocníkom HR manažérov a vnútrofiremných vzdelávacích oddelení. Či už potrebujete stmeliť kolektív,  rozvinúť kritické myslenie jednotlivca, vytvoriť firemnú stratégiu alebo len nájsť správneho kandidáta počas pohovorov, rozmanitosť lektorských produktov vám umožní naučiť, rozvíjať, ale i zabaviť cieľovú skupinu.

Tréning trénerov

Kurz zameraný na osvojenie alebo rozšírenie odborných trénerských znalostí a zručností potrebných pre efektívne vzdelávanie dospelých. Je vedený zážitkovou metódou v skupine, obohatený o prípadové štúdie a diskusné panely. Účastníci majú možnosť vzájomne sa inšpirovať a precvičiť si nadobudnuté znalosti v praxi.

Workshopy

Chcete sa bližšie zoznámiť s metodikou zážitkového vzdelávania? Naše workshopy s rôznym zameraním vás naučia efektívne používať lektorské pomôcky na rozvojové ciele.

Please reload

bottom of page