top of page

Teamspirit osvieži rôzne podujatia​​

Ak chceme prelomiť ľady v úvode pracovného stretnutia, konferencie, musíme si identifikovať ČO je tým ľadom.

Ak sa stretávajú ľudia, ktorí:

- sa nepoznajú - ľadom je fakt, že sa ešte nestretli a nemajú vytvorené vzájomné väzby

- prichádzajú z rozličných prostredí/odvetví - problémom môže byť odlišné vnímanie sa navzájom

- sú na rozličných úrovniach vo firemnej hierarchii - môžu mať odlišné vnímanie statusu v organizácii

Ak majú dosiahnuť spoločný cieľ čo najefektívnejšie, je potrebné prelomiť počiatočné ľady vhodnou aktivitou. Radi vymyslíme a zrealizujeme krátky program, ktorý zabaví a pozitívne naladí skupinu na spoločnú strunu.

Konferencie

Zahájte konferenciu netradičným zoznamovacím blokom alebo ukončite záverečným feedbackom vedeným zážitkovou formou. Alebo zvažujete formu interaktívneho večierka pre účastníkov?

bottom of page