top of page

ŠKOLY

Otvorte vašim žiakom aj učiteľom nové obzory

Naša ponuka pre školy je v 3 úrovniach:

Pre pedagógov

Potrebujete naladiť váš pedagogický kolektív na jednu vlnovú dĺžku? Skúste začať školský rok teambuildingom.

Alebo hľadáte inšpiráciu ako oživiť vaše hodiny, ako rozvíjať v študentoch mäkké zručnosti tak, aby sa zvýšila ich zamestnateľnosť po ukončení školskej dochádzky? Naše interaktívne lektorské pomôcky sú tu pre vás.

Pre žiakov

Vaši študenti získavajú na škole rozsiahle vedomosti pre budúcu profesiu. Sociálne zručnosti, odolnosť, vytrvalosť či fyzická zdatnosť - to sú už kompetencie, na ktoré nie je v nadupaných učebných osnovách dostatok priestoru. A práve tie hrajú neodmysliteľnú úlohu pri rozvoji a uplatnení mladého človeka. Vychovajte z vašich študentov komplexné osobnosti pre osobný aj profesionálny život.  

Please reload

bottom of page