top of page

Zaškolíme do produktov

Ako používať lektorské pomôcky RSVP Design pri tvorbe vzdelávacích programov ? 

Praktický 1-dňový workshop, na ktorom si v prvom rade vyskúšate, aký potenciál má práca so vzdelávacími pomôckami z dielne RSVP Design. Predstavíme vám celú škálu techník a metód na tvorbu, využívanie a spracovávanie zážitkového učenia.

Ciele Workshopu 

1. Poskytnúť príležitosť zúčastniť sa na rade vzdelávacích aktivít RSVP Design a skúmať, ako by mohli byť použité v rôznych tréningových a rozvojových kontextoch. 


2. Umožniť účastníkom porozumieť štruktúre a získať schopnosť aplikovať aktivity v praxi. 


3. Získať istotu v používaní našich materiálov pri facilitácii špecifických diskusií a spätnom prepojení učenia s pracovnou realitou.  


4. Motivovať manažérov, trénerov, pedagógov a HR špecialistov k zapojeniu svojich zverencov do náročných a tvorivých študijných skúseností. Workshop bude praktický a interaktívny, účastníci budú mať možnosť zdieľať svoje predchádzajúce skúsenosti a zároveň integrovať nové idey a návrhy od našich lektorov.

 

Napíšte nám a budeme vás v predstihu kontaktovať ohľadom workshopu, aby sme mohli zapracovať konkrétne a relevantné vzdelávacie potreby v rámci vašej organizácie.

bottom of page