top of page

RSVP design

lektorské zručnosti

RSVP lektorské zručnosti a RSVP certifikácia

Kreditné školenie lektorov

Počas workshopu máte možnosť zoznámiť sa so zážitkovými lektorskými pomôckami RSVP, ohmatať ich a v praxi vyskúšať. Dozviete sa ako ich čo najlepšie využiť v rôznych situáciách k naplneniu vašich cieľov a zvýšeniu lektorskej kvalifikácie, nahliadnete tiež do lektorských manuálov RSVP. Na workshop je možné sa prihlásiť v danom termíne a pri naplnení účastníkov je možné zorganizovať ho aj priamo vo vašej firme.

Project Outdoor je výhradný zástupca RSVP Design na Slovensku. Účasťou na workshope získavate nielen kreditné body k certifikácii RSVP lektora, ktorá vás oprávňuje samostatne školiť RSVP metodikou, ale zároveň si aj zvyšujete kvalifikáciu a cenu na trhu vzdelávania.

Pre koho je workshop určený

  • Lektori

  • Špecialisti vzdelávania

  • Manažéri, tím lídri

Efektívna komunikácia: Lektorské nástroje RSVP Design

COLOURBLIND®

Možno členovia Vášho tímu veľa rozprávajú, ale vedia i počúvať? Sú ich podávané informácie zreteľné a všeobecne zrozumiteľné?

SEEING THE POINT

Obľúbené cvičenie na tvorivé myslenie. Cieľom je rozvoj kreativity, inovatívneho prístupu k riešeniu problémov a ilustrovanie tzv. myslenia "out of the box".

Miesto konania:     Bratislava /  Martin

Termín:                   podľa dohody

Trvanie:                    4 hod.

Program:

Prezentácia a praktická ukážka SEEING THE POINT    30 min.

Prezentácia a praktická ukážka COLOURBLIND ®            60 min.

Prezentácia a praktická ukážka COLOURBLIND +  ®       40 min.

Teoretické vstupy k danej téme                                                 30 min.

Možnosti využitia nástrojov v lektorskej praxi                       60 min.

 

Diskusia

Využitie ďalších nástrojov RSVP pre potreby školení

Kreditný systém RSVP a výhody spojené s rastom kvalifikácie lektora RSVP.

Cena:                              30 € (bez DPH) vám bude refundovaná v plnej výške
                                         pri zakúpení danej RSVP lektorskej pomôcky

RSVP lektorský workshop 01

Mám záujem o účasť na workshope

bottom of page