top of page

Workstations je obľúbená a výzvová hra na riešenie problému so silným odkazom na komunikáciu pri riadení tímu. Nakoľko si v tíme nemôžu žiadnu informáciu zapisovať, celá komunikácia prebieha na verbálnej úrovni, teda kľúčovú úlohu zohráva strategické myslenie.  

 

Výborné cvičenie na začiatok, ktoré odhalí, ako členovia tímu spolupracujú medzi sebou.

Workstations

SKU: 364215376135199
€20.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Spolupráca
  • Efektívna komunikácia
  • Vedomostný manažment
  • Riešenie problémov
  • Manažment zdrojov
  • Strategické myslenie

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 2 - 6 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Trvanie

  • 20-40 minút + zhrnutie
bottom of page