top of page

Voyage Mapping je tímová rozvojová aktivita zameraná na plánovanie, predvídanie a riadenie potenciálnych budúcich výziev pomocou reflexií a diskusií o predchádzajúcich skúsenostiach medzi členmi tímu. Aktivita využíva vizuálne metafory "cesty", aby pomohla generovať diskusiu o minulých a budúcich výzvach.

Voyage mapping

€250.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Plánovanie akcií
  • Spolupráca
  • Monitoring a Určovanie cieľov
  • Skupinový manažment
  • Manažment rizík
  • Strategické myslenie

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 2 - 6 osôb
  • Možnosť: 2 - 16 osôb

  Trvanie

  • 30-90 minút + zhrnutie
bottom of page