top of page

T-trade a Post-it sú dve odlišné aktivity v jednom balíku. Obe sú zamerané na obchodné vyjednávanie ovplyvňovanie druhých. 

 

V aktivite T-trade vyjednávajú 3 podtímy pri obmedzených zdrojoch, aby mohli splniť rozličné individuálne ciele. 


Post-iT skúma ovplyvňovanie a komunikáciu v situácii, keď 3 vzdialené tímy pracujú na spoločnej úlohe. Táto aktivita vyžaduje k úspešnému vyriešeniu schopnosť spolupracovať. 

T-trade, post-iT

€380.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Efektívna komunikácia
  • Inštruktovanie a delegovanie
  • Jednanie a Budovanie dôvery
  • Určovanie priorít
  • Manažment zdrojov
  • Manažment rizík

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 6 - 16 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Trvanie

  • 30-90 minút + zhrnutie
bottom of page