top of page

Reversal je skvelá teambuildingová aktivita na posúdenie schopností a silných stránok jednotlivca súčasne s vodcovskými zručnosťami a schopnosťou delegovať zodpovednosť pod silným časovým tlakom. 

Aktivita poskytuje podmienky, za ktorých každý jednotlivec môže urobiť výbornú prácu pri tímovom riadení úlohy na diaľku.

Reversal

€450.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Efektívna komunikácia
  • Inštruktovanie a delegovanie
  • Riešenie problémov
  • Manažment zdrojov
  • Teambuilding
  • Time Manažment

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 8 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Travanie

  • 20-40 minút + zhrnutie 
bottom of page