top of page

Pressure Point je strategická a komplexná aktivita zameraná na projektový manažment. 

 

Tím  prehodnocuje celý rad organizačných projektov, aby mohol urobiť zložité rozhodnutia pre alokáciu zdrojov. Modeluje proces rozhodovania a negociačné stretnutie k prioritizácii projektu.


Pressure Point skúma, ako členovia tímu vytvárajú kritériá pre rozhodovacie procesy a ako môžu ovplyvniť jeden druhého, aby menili svoje pohľady a názory. K tomu sa pridáva druhý stupeň, kde manažéri zvažujú udržateľnosť rozhodovacieho procesu. Obsahuje obe možnosti - ziskovú aj neziskovú. 

Pressure point

€530.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Spolupráca
  • Schopnosť správneho rozhodovania
  • Efektívna komunikácia
  • Vyjednávanie a Budovanie dôvery
  • Určovanie priorít
  • Strategické myslenie

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 8 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Trvanie

  • 30-90 minút + zhrnutie
bottom of page