top of page

Images of Resilience je súbor metaforických kariet, ktoré zobrazujú rôzne skúsenosti a emócie prepojené na tému "flexibilita" a "stálosť". Skúmajú rôzne aspekty a prepojenia so stresom, zmenou, výzvou a učením. 

 

Čo je flexibilita? Vytvorte koučingové rozhovory o skúsenosti s touto charakteristikou. Každý obrázok obsahuje množstvo koučingových otázok, ktoré pomôžu odhaľovať situácie, v ktorých je potrebná flexibilita a aké zručnosti je potrebné trénovať, aby ste si ju posilnili.   

Images of Resilience

SKU: 671253175371
€120.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Vzdelávacie zručnosti
  • Rozmanitosť/Kultúrna uvedomelosť
  • Spätná väzba
  • Inovatívnosť
  • Pružnosť/Elastickosť
  • Riešenie konfliktov

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 2 - 6 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Trvanie

  • 20-40 minút + zhrnutie
bottom of page