top of page

Aktivita je výborným úvodom či už do teambuildingu alebo ako súčasť školení zamestnancov. Otvára priestor na diskusiu o očakávaniach, pocitoch, ale i túžbach účastníkov. Využívajúc kartičky s kreslenými obrázkami vyjadrujúcimi rôzne životné a pracovné situácie, je výborným komunikačným prostriedkom, ktorý láme bariéry.

 

Použitie: strategické plánovanie, budovanie vzájomnej dôvery, efektívna komunikácia, spätná väzba, identifikácia silných stránok tímu.

 

Images of Organisations

SKU: 126351351935
€120.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Vzdelávacie zručnosti
  • Rozmanitosť/Kultúrna uvedomelosť
  • Spätná väzba
  • Inovatívnosť
  • Pružnosť/Elastickosť
  • Riešenie konfliktov

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 2 - 6 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Trvanie

  • 20-40 minút + zhrnutie
bottom of page