top of page

Kartová hra má za cieľ pomáhať koučom a facilitátorom vytvoriť bezpečné prostredie na dávanie a prijímanie spätnej väzby, či už v malej skupine alebo pri individuálnom koučingu. Používa sa na hodnotenie výkonu zamestnancov, alebo na osobnostný rozvoj. Existuje veľa spôsobov použitia hry na potvrdenie silných a slabých stránok u jednotlivca. K dispozícii je tiež rozšírený Feedback Game Manual e-book poskytujúci ďalšie možnosti využitia hry a detailnejšie informácie o teórii a psychológii pri odhaľovaní silných stránok osobnosti.                                                                    

Cieľ: spätná väzba, komunikácia, manažment zmeny, koučovacie zručnosti, zlepšenie výkonu, práca s konfliktom.

Feedback game

€56.00Cena
bottom of page