top of page

Counter Intelligence je výzvová problémová úloha pre skupinu, ktorá vyžaduje od členov tímu využitie celej palety komunikačných a logických zručností. Karty s informáciami sa rozdajú medzi členov tímu, takže každý jednotlivec má isté čiastkové informácie, ktoré prispejú k vyriešeniu problému. Podarí sa to len prostredníctvom tímovej práce. 


Aktivitu Counter Intelligence možno rozšíriť do ďalších tréningových oblastí ako je vedenie ľudí alebo skúmanie osobných a tímových hodnôt. 

Counter Intelligence

SKU: 217537123517253
€120.00Cena
Color