top of page

Chainlink je tréningová aktivita zameraná na služby zákazníkom. Simuluje riadenie požiadaviek v rámci interného dodávateľského reťazca. Ako vyhovieť požiadavkám zákazníka zatiaľ čo riadime dodávateľské vzťahy.


Účastníci hrajú súčasne rolu zákazníka aj dodávateľa a musia riadiť informačné toky, prioritizáciu požiadaviek, využívať efektívnu komunikáciu a tiež zlepšovať vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom tak, aby sa podarilo splniť úlohu. 


Identifikácia individuálnych odlišností a potrieb umožňuje pomocou tejto aktivity ideálne prepojenie na nástroje na zisťovanie osobnostných typov ako MBTI, nakoľko si účastníci vyberajú medzi komunikáciou na diaľku alebo "tvárou v tvár". 

Chainlink

SKU: 632835642834572
€320.00Cena
 • Vzdelávacie zameranie

  • Spolupráca
  • Zákaznícke/Dodávaťeľske vzťahy
  • Rozhodovanie
  • Efektívna komunikácia
  • Inštruktovanie a delegovanie
  • Manažment zdrojov

  Veľkosť skupiny

  • Ideálne: 8 osôb
  • Možnosť: 6 - 16 osôb

  Trvanie

  • 30-90 minút + zhrnutie
bottom of page