top of page

Naučíme metódu

Na workshope predstavíme metódu 7 kľúčových rozmerov učenia, ktoré sú základnými kameňmi efektívneho osobného a tímového učenia:

1.      Učenie a zmena - rozvíjanie myslenia, ktoré pomáha čeliť zmenám a učiť sa efektívne

2.      Kooperatívne učenie - ako sa učiť s inými a od iných, ako budovať efektívne vzťahy v učení

3.      Vytváranie  zmyslu - hľadanie prepojení, kontextu 

4.      Skúmanie osobných rozvojových stratégií - identifikácia osobných preferencií, silných stránok a ich uvedomenie 

5.      Kreativita - využívanie kreatívneho myslenia a techník učenia 

6.      Rozvoj kritického myslenia a schopnosti pýtať sa 

7.      Flexibilita - schopnosť ovládať zložité alebo negatívne emócie spojené s učením a zmeno

 

Workshop poukáže na to, ako vytvárať učiace sa prostredie a kultúru. Predstaví princípy zážitkového učenia, bude skúmať rolu vzdelávača ako facilitátora učenia a nasmeruje k efektívnej tvorbe tréningových programov so silným dôrazom na budovanie schopnosti učiť sa.

Lektor využíva zážitkové aktivity, prácu v malých skupinách, reflexiu a spätnú väzbu, čo umožní účastníkom aplikovať nové techniky do svojej praxe. Učenie zážitkovou formou je zábavné, živé a výzvové, pričom sa opiera o celý rad lektorkých pomôcok z osvedčenej dielne RSVP Design. Rozličné aktivity ilustrujú rozličné aspekty učenia a počas celého dňa sa pracuje so zážitkovým cyklom učenia.

 

Počas workshopu pokryjeme nasledovné témy:

1.      Čo znamená učiť sa efektívne? Ako podporiť chápavých a sebavedomých študentov pri riadení svojho vlastného celoživotného učenia?

2.      Aké sú kľúčové "rozmery" učenia a ako ich využívame pri tvorbe učebných programov?

3.      Čo je to zážitkový učebný cyklus a prečo je dôležitý?

4.      Aký má pre lektorov význam používanie zážitkových tréningových metód a ako to mení ich rolu? 

5.      Ako vytvárame, vyberáme a facilitujeme vzdelávacie aktivity, ktoré majú dosiahnuť špecifické vzdelávacie ciele? 

 

 

bottom of page