top of page

Zaškolíme do produktov na firemnej skupine

  • Aktivity Vám ponúkame formou obsahových „balíčkov“, ale rovnako si ich môžete vyskladať podľa svojich preferencií, cieľov či časových možností v rozsahu od 2 hodín po celodenný tréningový program

  • Aktivitu odvedieme priamo v sídle vašej spoločnosti, prípadne na inom, vzájomne dohodnutom mieste

  • Odborné a metodické vedenie aktivity je v rukách našich skúsených lektorov

  • Cielené zameranie aktivity na rozvoj zručností pripravíme podľa vašich aktuálnych potrieb a zámerov

  • Použité lektorské pomôcky si môžete zakúpiť s výraznou zľavou v rámci tréningového balíka a ďalej ich interne využívať

  • Pri zakúpení lektorskej pomôcky v balíku vám pribalíme 60 minút metodického školenia k využitiu aktivity vo vašej praxi

Vyskladajte si program tréningu pomocou špeciálnych tréningových balíčkov RSVP Design 

(štruktúra tiež obrázok a krátky popis)

PODPORA INOVATÍVNEHO MYSLENIA                                  

Nejde to? Nedá sa? Nie je to možné? Doveďte Vašich zamestnancov k mysleniu “out of box” a vzbuďte v nich kreatívneho ducha. Vyjdite zo zaužívaných koľají svojej mysle a začnite sa na veci a úlohy pozerať inak.

TRVANIE PROGRAMU: 120 - 150 minút

AKTIVITY: Seeing the point, Challenging Assumptions

 

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA                                   

Možno členovia Vášho tímu veľa rozprávajú, ale sú nimi  podávané informácie zreteľné a všeobecne zrozumiteľné? Vedia sa navzájom i počúvať? Zistite, aké sú prednosti a slabiny tímu v oblasti komunikácie. Nájdime spolu možnosti jej zlepšenia.

TRVANIE PROGRAMU: 150 - 180 minút

AKTIVITY: Colourblind, Simbols

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Riešenie problémov je súčasťou vašej každodennej pracovnej rutiny. Ako sa k nim postaviť? Ako prelomiť zabehnuté modely myslenia a generovať nové idey? Čo môžeme urobiť pre zlepšenie spolupráce pri riešení problému a zdieľaní informácií?  Akú úlohu hrá v tomto procese element kritického myslenia?

TRVANIE PROGRAMU: 150 - 180 minút

AKTIVITY:  Workstations,  Counter Intelligence

 

RIADENIE INFORMAČNÝCH TOKOV                            

Denne sa na Vás valí množstvo informácií a neviete, čo s nimi? Prejdime si spolu procesy tvorby a kontroly pracovných postupov, získavania vstupných informácií, ich tlmočenie a podávanie jasných inštrukcií.

TRVANIE PROGRAMU: 120 - 150 minút

AKTIVITY: Counter Intelligence, Colourblind+

 

TEAM EXCELLENCE                                                          

Viete, čo je to tímová spolupráca alebo je každý z vás samostatným „hráčom“? Naučte sa viac o tímovosti, jej výhodách a nevyhnutnosti k celkovej úspešnosti firmy. Ako sa dá dotiahnuť zohratosť a výkonnosť tímu do excelentnosti?

TRVANIE PROGRAMU: 180 - 240 minút

AKTIVITY: Images of Organisations, Webmaster, Voyage mapping

VYJEDNÁVANIE

Riešite problematiku vyjednávania a ovplyvňovania druhých? Skúsme si to precvičiť na dvoch aktivitách špeciálne na to vytvorených. Vyskúšajte si vyjednávanie tímov s obmedzenými zdrojmi medzi sebou, aby mohli naplniť odlišné individuálne ciele. Preskúmajme ovplyvňovanie druhých a spôsoby komunikácie v situácii, keď od seba vzdialené tímy pracujú na spoločnej úlohe.                                                                     

TRVANIE PROGRAMU: 120 - 180 minút                     

AKTIVITY: T-Trade, Post-iT

 

BUDOVANIE VZŤAHOV

S mnohými kolegami či zákazníkmi sme často viac v písomnom ako osobnom styku. Ako si budovať vzájomné porozumenie a vzťahy aj v týchto obmedzených podmienkach? Informácie majú v pracovnom svete často neoceniteľnú hodnotu. Dokážete ich zdieľať efektívne,  manažovať svoje znalosti a zdroje tak, aby ste posilnili vzájomnú dôveru?

TRVANIE PROGRAMU: 150 - 180 minút

AKTIVITY: Chainlink, Minefield

 

FEEDBACK

Ako sa naučiť podávať a prijímať spätnú väzbu? Spätná väzba môže byť príjemným ale aj stresujúcim zážitkom. Či už ide o komunikáciu medzi nadriadeným a podriadeným alebo medzi kolegami. Vyskúšajte si situácie a techniky, ktoré Vám pomôžu lepšie sa pripraviť na podobné situácie v každodennej praxi.

TRVANIE PROGRAMU: 120 - 180 minút

AKTIVITY: Images of Organisations, At my best – Strength cards, Teamwork and teamplay cards, Feedback game

bottom of page