top of page

Colourblind App

Táto aplikácia bola špeciálne vytvorená na prácu so zážitkovou vzdelávacou aktivitou RSVP Design Colourblind® – momentálne dostupná len ako iOS iPad App

 

Po viac ako 20. rokoch používania aktivity Colourblind® sa rozhodol jej autor Dr. Geoff Cox  vytvoriť aplikáciu, ktorá pomôže trénerom a facilitátorom viesť debrífing  efektívnejšie prostredníctvom vzorcov  správania bez nutnosti znovu prehrávať celú aktivitu na videu.

Aplikácia sa používa na pokrytie 3 funkcií (viď  obrazovky dolu):

Colourblind App Capture.jpg

1. ZACHYTENIE
Aplikácia zachytáva vstupy správania od každého účastníka v reálnom čase – pozorovateľ/facilitátor môže sledovať skupinu, rýchlo a potichu priraďovať jednotlivcov k relevantným kódom správania.  

Colourblind App Replay.jpg

2.  PREHRÁVANIE
Po vypršaní času na aktivity Aplikácia okamžite prehrá interakcie v rámci skupiny, s možnosťou rýchlo sa presunúť k relevantným časovým výrezom (napr. prvých 5 minút alebo posledných 5 minút aktivity), podčiarknuť prínosy členov tímu, alebo zvýšiť rýchlosť prehrávania na ilustráciu konkrétnych vzorcov správania.

Colourblind App Analytics.jpg

3. ANALÝZY
Všetky získané údaje je možné exportovať, uložiť, prezentovať alebo publikovať v súboroch CSV pre účely individuálnej alebo tímovej spätnej väzby v neskoršom čase.

Dekódovanie správania pomocou Colourblind® App

Geoff Cox si všimol, že sa počas realizácie aktivity Colourblind (Farbosleposť) objavovalo primárne 9 spôsobov správania, ku ktorým účastníci inklinovali či už vo vzťahu k inému účastníkovi alebo ku skupine ako celku. Tieto kódy sú zachytené v aplikácii Colourblind® App a využívajú sa na analýzu vstupov v reálnom čase vďaka tomu, že facilitátor  potichu zaznamenáva tieto vstupy.
 

Tieto modely správania sú zosumarizované nižšie s krátkymi popismi, ktoré môžete sledovať priamo na obrazovke a tiež dlhšími vysvetľujúcimi popismi, ktoré sú v rámci aplikácie dostupné.:

  1. Žiada vyjasnenie (potrebuje objasniť a potvrdiť individuálne alebo skupinové porozumenie)

  2. Požaduje nápady alebo vstupy (vyzýva na návrhy k procesu alebo obsahu)

  3. Inicializuje nové smerovanie (navrhuje nové riešenia alebo hľadá možnosti pre zmenu skupinového smerovania)

  4. Pôsobí ako mediátor alebo harmonizátor (snaží sa preklenúť nezhodu alebo potenciálny konflikt)

  5. Monitoruje náladu v skupine (poukazuje na udržiavanie skupinovej dynamiky a testuje pripravenosť skupiny na konkrétne konanie)

  6. Ponúka osobný názor alebo vhľad  (dáva návrhy založené na osobnom presvedčení alebo pocite)

  7. Ponúka podporu alebo povzbudenie (oceňuje, povzbudzuje alebo zapája ďalších do diskusie)

  8. Poskytuje faktické informácie (dáva fakty skupine alebo jednotlivcom)

  9. Sumarizuje alebo preveruje (existujúce poznatky, zozbierané informácie a aktuálne rozhodnutia)

bottom of page